Završite brzo ono što je već pri završetku

M. Armour