Voljeti nekog, znači pristati da ostariš sa njim

?