Vino je mnoge čedne žene bacilo na leđa

njemačka poslovica