Uspješan muškarac je onaj koji zarađuje više nego što njegova žena može potrošiti. Uspješna žena je ona koja nađe takvog muškarca

Mario Adorf