U žena je ljubav jednako često i kći i majka ljubomore

Ludwig Börne