Teorija bez prakse je kao kotač bez osovine. Praksa bez teorije je kao slijepac na putu

?