Niste lider da biste zadobili podršku i ljubav, nego da biste vodili naprijed

J. Welch