Nevolja sa svijetom je što su glupani pretjerano sigurni, a inteligentni puni sumnje

Bertrand Russel