Naučio sam... da je osmjeh jedan jeftin način da popraviš svoj izgled

Andy Rooney