Moja zemlja je svijet, a moja religija je činiti dobro

Thomas Paine (1737-1809)