Ljudski um, kad se jednom rastegne od nove ideje, više nikad ne zadobije orginalne dimenzije

Oliver Wendell Holmes - američki pravnik