Ljubavne rane može izliječiti samo onaj ko ih je zadao

njemačka poslovica