Ljubav, ljubav je ona koja pokreće svijet

Lewis Carroll