Ljubav je najjača snaga koju sebi svijet može predstaviti, a istovremeno i najskromnija

Mahatma Gandhi