Dajte mi šest sati da srušim drvo i ja ću provesti prvih četiri oštreći sjekiru

Abraham Lincoln