Naučio sam... da je biti ljubazan važnije nego biti u pravu

Andy Rooney