Bolja je šutnja mudraca nego galama budala. Ili, nije tako strašna galama – užasavajuća je šutnja mudrih