Bez poštenog razgovora o pogreškama ne možemo učiniti ni najmanji korak k njihovom smanjivanju

A. Morita