Ako narodu budemo govorili ono što želi čuti, umjesto onoga što mora čuti, onda neće biti dobro

Barack Obama